Uitvoeren van een Energiescan - Quickscan

  • Analyse energieverbruik en energiekosten
  • Vergelijking energieverbruik met de branche
  • Energiebalans verschillende bedrijfsactiviteiten
  • Aangeven van de belangrijkste energiebesparende maatregelen die leiden tot een verbetering van de energie efficiëntie
  • Gebruikspatroon en gedrag